Godrova ulica
Klincova
Dudvážska ulica
Dudvážska ulica
Gorkeho 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Godrova ulica
  • Klincova
  • Dudvážska ulica
  • Gorkeho 9

Foto Galéria

Vyberáme z niektorých nehnuteľnosti v našej správe
piatok, december 01, 2017

Spoločnosť AMC správa nehnuteľností s.r.o. je rodinná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2000 ako odpoveď na dopyt po kvalitných službách v oblasti správy bytových domov za optimálne ceny. Spoločnosť sa pri narastajúcej konkurencií neustále rozvíja. Rozsah činnosti spoločnosti zahrňuje oblasť správy bytových a polyfunkčných objektov v rozsahu zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel v celej šírke, t.j. prevádzkovej, technickej, ekonomickej a právnej.

V súčasnej dobe rozširujeme predmet podnikania o poskytovanie servisných služieb pre technické zariadenia budov v administratívnych a prevádzkových objektoch v celom rozsahu od úvodnej koncepčnej štúdie, projekcie, montáže následnej prevádzky, servisu a opráv.

Spoločnosť kladie hlavný dôraz na kvalitu, vysokú odbornú úroveň, najmodernejšie technické vybavenie s dôrazom na optimálne prevádzkové náklady našich klientov. Činnosti vykonávame osvedčenými metódami a postupmi, zavádzame tiež nové tak, aby bol zabezpečený neustály kontakt s novými technológiami a poznatkami.

Stránkové hodiny

PONDELOK
8:00-12:00   13:00-17:00

UTOROK
nestránkový deň

STREDA
8:00-12:00   13:00-16:30

ŠTVRTOK
nestránkový deň

PIATOK
nestránkový deň